شکلات تلخ

شکلات تلخ


تابلت تلخ ۷۷% اکسیر

  • نوع جعبه: مقوایی
  • وزن: 75گرم
  • تعداد در کارتن: 6عدد

تابلت تلخ ۸۸% اکسیر

  • نوع جعبه: مقوایی
  • وزن: 75گرم
  • تعداد در کارتن: 6عدد

تابلت تلخ ۹۹% اکسیر

  • نوع جعبه: مقوایی
  • وزن: 75گرم
  • تعداد در کارتن: 6عدد
  • دارای ساک دستی و دستمال کاغذی