شرکت بازرگانی امید آوران ملیکا در سال 1385 با محوریت تولید و توزیع مواد غذایی به ثبت رسیده است


این شرکت فعالیت خود را با برند اکسیر در سال 1389 به طور رسمی آغاز نموده و تا کنون در عرصه صنعت شکلات مشغول به فعالیت می باشد


از آنجاییکه تجربه بیش از 17 سال آقای حسین ولی نژاد مدیریت محترم عامل شرکت امید آوران ملیکا در زمینه های مرتبط با مدیریت بازاریابی و فروش ، حقوق مصرف کننده و نیاز بازارهای هدف داخلی و خارجی ما را بر آن داشت که در تولید شکلات ضمن ارج نهادن به موضوع کیفیت و مرغوبیت تولید ، در صنعت بسته بندی روشی را ایجاد نماییم که بسته بندی تولیدی بعد از مصرف محصول قابل استفاده باشد.


لذا با اتکا به خداوند منان بر آنیم  که ضمن حفظ و بهبود داشته ها یمان در احیای سلامت جامعه کوشا باشیم و در برنامه رشد و توسعه ضمن قدردانی از وفاداری و اعتماد مصرف کنندگان به سلیقه همه مشتریان احترام بگذاریم